PODZIĘKOWANIE ZA 1%

Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy przekazali 1% podatku za 2020 rok na rzecz naszej Fundacji. Otrzymaliśmy łącznie 21 730,00 zł. Dzięki tym środkom możemy kontynuować działania na rzecz rodzicielstwa zastępczego.