Dokumenty fundacji

Informacja o otrzymanych w 2023 roku darowiznach

Łączna kwota otrzymanych przez Mazowiecką Fundację Rodzin Zastępczych darowizn w 2023 roku wyniosła 263 840,74 zł, z czego 262 080,74 zł to darowizny od osób prawnych i 1760,00 zł darowizny od osób fizycznych. W tym uwzględnione są darowizny w formie żywności w kwocie 258 421,37 zł zgodnie z umową o nieodpłatnych przekazywaniu żywności nieprzeznaczonej do sprzedaży. Żywność była przekazywana bezpośrednio do rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i innych osób wymagających wsparcia. Fundacja otrzymała również  darowiznę od osoby prawnej w kwocie 3276,00 zł , która została przeznaczona zgodnie z umową z darczyńcą na zakup biletów do kina dla dzieci z rodzin zastępczych. Pozostałe środki pochodzące z darowizn zostały wykorzystane na bieżącą działalność Fundacji.