Integracja środowiska rodzinnej pieczy zastępczej

Fundacja dąży do integracji środowiska Rodzin Zastępczych. Rodziny zapraszane są do udziału w grupach wsparcia oraz w spotkaniach integrujących środowisko jak np. spotkania świąteczne, spotkania i pikniki z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, spotkania rekreacyjne „na świeżym powietrzu”. Z chętnymi rodzinami zamieszkałymi dalej od Warszawy staramy się utrzymywać kontakt telefoniczny i mailowy. Działania takie pozwalają na swobodną wymianę doświadczeń, informacji oraz dyskusje na tematy związane z rodzicielstwem zastępczym oraz podobnie jak grupy wsparcia dają poczucie, że nie jest się osamotnionym w trudnych sytuacjach. Spotkania dają też opiekunom zastępczym chwile wytchnienia od codziennych obowiązków związanych z wychowaniem przyjętych dzieci, a dzieciom możliwość beztroskiej zabawy pod „czujnym okiem” specjalistów.