Kontakt

Mazowiecka Fundacja Rodzin Zastępczych

ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa

tel. 516-099-036,

e-mail: kontakt@mfrz.pl


Fundacja jest organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000261167, NIP: 7010029658, REGON: 140627779

konto: Bank Millennium S.A.

29 1160 2202 0000 0000 7798 6245