Wolontariat

Poszukujemy wolontariuszy

do pomocy rodzinom i dzieciom rodzinnej opieki zastępczej w:

  •     opiece nad dziećmi w domach ,
  •     organizowaniu zajęć dla dzieci podczas grup wsparcia dla rodziców,
  •     w nadrabianiu zaległości edukacyjnych dzieci,
  •     organizowaniu zajęć rozwijających zdolności i zainteresowania dzieci,
  •     w rehabilitacji domowej dzieci,


do pomocy w pracach Fundacji m. in. :

  •     w pracach biurowych i administracyjnych,
  •     w działaniach promujących rodzicielstwo zastępcze,
  •     w pozyskiwaniu sponsorów,