Zarząd i ludzie fundacji

Zarząd

Prezes: Ewa Piotrowska
V-ce Prezes: Sylwia Łysakowska
Członek: Waldemar Łysakowski

Rada
Prezes: Marzena Jaros
Członek: Agnieszka Chomka
Członek: Aneta Szymanek
Członek: Marzena Kordowska

Fundatorzy:
Maria Bramska
Stefan Bramski
Maria Wąszewska-Berlińska