Przekaż 1% podatku dochodowego

Wypełnij PIT i przekaż 1% podatku

dla Mazowieckiej Fundacji Rodzin Zastępczych

Poniżej udostępniamy aplikację umożliwiającą wypełnienie zeznania PIT za rok 2014. Aby uruchomić program należy kliknąć na poniższy obrazek

Darmowy Program PIT

 Jeśli rozliczasz swój pit tradycyjnie:
 
Wypełniając roczne rozliczenie podatkowe  można przekazać 1% podatku naszej Fundacji. W tym celu wystarczy w odpowiednim formularzu zeznania podatkowego PIT umieścić numer

 KRS    0000261167

Podatnik nie musi sam dokonywać wpłaty na nasze konto – przelewu deklarowanej kwoty dokona Urząd Skarbowy.

Dzięki odpisom 1% podatku Fundacja może działaniami pomocowymi obejmować rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka nie tylko  z terenu województwa mazowieckiego ale również z terenu całego kraju.

1% DLA WYBRANEJ RODZINY

Mazowiecka Fundacja Rodzin Zastępczych umożliwia rodzinom zastępczym oraz Rodzinnym Domom Dziecka pozyskiwać 1% podatku na dofinansowanie: leczenia specjalistycznego, terapię, rehabilitację dzieci, specjalne potrzeby edukacyjne (np. korepetycje), oraz inne cele zgodne z zapisem statutowym Fundacji po wcześniejszym ustaleniu z Zarządem Fundacji (statut dostępny na stronie). Rodziny, które chcą skorzystać z takiej formy wsparcia  muszą wystąpić pisemnie do Fundacji z prośbą o udostępnienie konta. Po uzyskaniu pisemnej zgody Zarządu Fundacji  rodzina może rozpocząć zbiórkę środków z 1% podatku.


Osoby, które chcą wesprzeć konkretną rodzinę zastępczą lub Rodzinny Dom Dziecka umieszczają w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego PIT adnotację, np.: dla rodziny zastępczej ……….. (nazwisko – miejscowość).
 Po otrzymaniu z Urzędów Skarbowych środków oraz wykazów dedykowanych darowizn 1% podatku, Fundacja podpisze z rodziną stosowną umowę określającą m. in. zasady przekazania zebranych środków. Na życzenie Rodziny Fundacja może wcześniej przekazać wzór umowy.
W 2015  roku, z kwoty odpisów 1% podatku ze wskazaniem, Fundacja  pozostawia do 10 % tej  kwoty, przeznaczając ją na prowadzenie nieodpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu beneficjentów.