Przekaż 1,5% podatku dochodowego

Wypełnij PIT i przekaż 1,5% podatku

dla Mazowieckiej Fundacji Rodzin Zastępczych

 
Wypełniając roczne rozliczenie podatkowe  można przekazać 1,5% podatku naszej Fundacji. W tym celu wystarczy w odpowiednim formularzu zeznania podatkowego PIT umieścić numer

 KRS    0000261167

Możesz też skorzystać ze specjalnie przygotowanego programu – wystarczy kliknąć poniższy obrazek lub TUTAJ

Darmowy Program PIT


Dzięki odpisom 1,5% podatku Fundacja może działaniami pomocowymi obejmować rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. W 2023 r zebrane środki z 1,5% podatku zostaną przeznaczone na diagnozę, leczenie i rehabilitację dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej.


1,5% DLA WYBRANEJ RODZINY

Mazowiecka Fundacja Rodzin Zastępczych umożliwia rodzinom zastępczym oraz Rodzinnym Domom Dziecka pozyskiwać 1,5% podatku na dofinansowanie: leczenia specjalistycznego, terapię, rehabilitację dzieci, specjalne potrzeby edukacyjne (np. korepetycje), oraz inne cele zgodne z zapisem statutowym Fundacji po wcześniejszym ustaleniu z Zarządem Fundacji (statut dostępny na stronie). Rodziny, które chcą skorzystać z takiej formy wsparcia  muszą wystąpić pisemnie do Fundacji z prośbą o udostępnienie konta. Po uzyskaniu pisemnej zgody Zarządu Fundacji  rodzina może rozpocząć zbiórkę środków z 1,5% podatku.


Osoby, które chcą wesprzeć konkretną rodzinę zastępczą lub Rodzinny Dom Dziecka umieszczają w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego PIT adnotację, np.: dla rodziny zastępczej ……….. (nazwisko – miejscowość).
Po otrzymaniu z Urzędów Skarbowych środków oraz wykazów dedykowanych darowizn 1,5% podatku, Fundacja podpisze z rodziną stosowną umowę określającą m. in. zasady przekazania zebranych środków. Na życzenie Rodziny Fundacja może wcześniej przekazać wzór umowy.
W 2023  roku, z kwoty odpisów 1,5% podatku ze wskazaniem, Fundacja  pozostawia do 10 % tej  kwoty, przeznaczając ją na prowadzenie nieodpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu beneficjentów.