Podziękowanie

Dziękujemy Dyrekcji MK Ilumination Polska za umożliwienie odwiedzenia wystawy Ogrody Świateł Magiczny Botaniczny Cztery Żywioły w Warszawie. Spacer wśród kolorowych iluminacji był niezwykłym przeżyciem dla Podopiecznych Fundacji.