Spotkanie konsultacyjne

W dniu 29.02.2024 r. odbyło się pierwsze konsultacyjne spotkanie z Ministrą Agnieszką Dziemianowicz-Bąk dotyczące zmian w systemie pieczy zastępczej.

Podczas spotkania mocno wybrzmiał głos rodzin zastępczych, organizacji zrzeszonych w Koalicji oraz wszystkich tych, dla których dziecko jest naprawdę najważniejsze.

Każda organizacja miała okazję przedstawić postulaty. To co wg. niej jest priorytetem. Było ich dużo, ale też wiele obszarów wymaga natychmiastowej interwencji.

Powołano także pięć grup roboczych:

– ds. deinstytucjonalizacji,

– ds. rodzinnej pieczy zastępczej,

– ds. małych dzieci i dzieci z niepełnosprawnościami,

– ds. usamodzielnienia,

– ds. promocji pieczy zastępczej.

Mamy nadzieję, że to spotkanie będzie początkiem długo oczekiwanych zmian.

Poruszone tematy to m.in.

 – PROFESJONALIZACJA ZAWODU RODZIC ZASTĘPCZY (Zmiana umów zlecenie na umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy)

– Powołanie przedstawiciela dziecka – reprezentanta dziecka w postępowaniu opiekuńczym

– Ustawowe wprowadzenie formy preadopcyjnych rodzin zastępczych